تالار گفتگو GIS و RS

نسخه‌ی کامل: استفاده های GIS در شرکت ملی گاز ایران شماره 1
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
به كارگيري اطلاعات توصيفي و مكاني دقيق و بهنگام عارضه‌هاي موجود (شير - خط و…) در نقشه هاي خطوط شبكه گاز در يك پايگاه اطلاعاتي مكان مرجع مي تواند برنامه ريزان و امدادگران و بهره‌برداران را كه در مديريت هاي مختلف مشغول بكار مي باشند را در جهت يك مديريت بهينه و هدفمند هدايت نمايد. لذا شركت ملي گاز ايران در سال 1376 با تشكيل كميته‌اي متشكل از مديريت‌هاي ذينفع تصميم بر ايجاد سيستم اطلاعات جغرافيائي (GIS) نمود.
مديريت هاي ذينفع عبارتند از مديريت برنامه ريزي تلفيقي - مديريت مهندسي - مديريت گازرساني و فروش - مديريت عمليات و پالايش - امور بازرسي فني - امور سازماني - خدمات كامپيوتر.
هدف:
ايجاد سيستم GIS شركت ملي گاز ايران داراي چندين زير هدف عمده مي باشد:
   1- اصلاح زيرساختهاي اطلاعات مكاني ( نقشه هاي ASBUILT) 
   2- تبديل نقشه هاي ASBUILT به رقومي در محيط DWG و در محيط هاي GIS
   3- تشكيل پايگاه اطلاعات توصيفي و اتصال آنها به اطلاعات مكاني
   4- دسترسي سريع به اطلاعات در مواقع حادثه
   5- دسترسي كليه برنامه ريزان به اطلاعت مكاني و توصيفي در حداقل زمان
   6- بهنگام بودن اطلاعات توصيفي و داده هاي مكاني
   7- تهيه گزارش هاي مختلف براي مديران در اسرع وقت
   8- حذف بايگاني هاي متعدد نقشه و كروكي و حذف مكان هاي نگهداري انها
   9- آشنائي پرسنل شركت گاز با سيستم هاي جديد استفاده از نقشه و ارتقاء سطح علمي 
چرا باید از جی آی اس استفاده کنیم؟
7
 GIS ابزار قدرت مندي براي كار با داده هاي مكاني است.
7
 در GIS داده ها بصورت رقومي نگهداري مي شوند ، لذا از نظر فيزيكي حجم كمتري را نسبت به روشهاي سنتي اشغال مي كنند.
7
 در GIS با استفاده از توانمنديهاي كامپيوتر مقادير بسيار عظيمي از داده ها را مي توان با سرعت زياد و هزينه نسبتا كم نگهداري و مديريت و بازيابي كرد.
7
 در GIS قابليت كار كردن با داده هاي مكاني و اطلاعات توصيفي مربوط به آنها و تركيب انواع مختلف داده ها در يك آناليز و با سرعت بالا امكانپذير مي باشد.
7
 در GIS مزيت هاي كمي و كيفي با اجراي آناليزهاي مكاني پيچيده بوجود مي آيد.
7
 انواع پردازشهاي تكراري با در نظر گرفتن شرايط مختلف براي دستيابي به نتيجه بهينه و با در نظر گرفتن داده هاي مكاني و توصيفي از عهده GIS برمي آيد.
7
 امكان انجام آناليزهاي پيچيده با مجموعه داده هاي مكاني و توصيفي از قابليت GIS مي باشد.
7
 تكنولوژي و تسهيلات حاصل از GIS مي تواند راههاي رسيدن به اهداف سازمان را تغيير و گسترش داده و بهينه نمايد.

کاربریهای عمومی جی آی اس
1- كاربردهاي GIS در مديريت صنعت برق و نمونة اجرايي آن در ايران
2- كاربردهاي GIS در صنعت مخابرات و نمونة اجرايي آن در ايران 
3- كاربردهاي GIS در صنعت حمل و نقل و نمونة اجرايي آن در ايران
4- كاربردهاي GIS در مديريت حوادث و نمونة اجرايي آن در ايران
5- كاربردهاي GIS در مديريت منابع طبيعي و نمونة اجرايي آن در ايران