امتیاز موضوع:
 • 1 رأی - میانگین امتیازات: 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
لیست رشته هایی که دارای درس GISهستند به همراه سرفصل و عنوان دقیق آن
نویسنده پیام
#1
* لیست تکمیل شد  ....
*در این لیست دروس اختیاری مربوط به GIS در رشته ها مد نظر قرار نگرفته است

 

 

 

 

 
پاسخ
#2
رشته : مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست
دوره : کارشناسی
عنوان : مبانی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی
سرفصل :

نظری : تعریف و تاریخچه سنجش از دور – اجزا و فرآیند سنجش از دور – طیف الکترومغناطیسی – انواع سامانه های سنجش از دور سامانه های فعال و غیر فعال – سنجش از دور در بخش مرئی و مادون قرمز – نحوه کار اسکنر ها – داده های حاصل از اسکنر های چند طیفی – انواع توان تفکیک – ماهواره های متداول در منابع زمینی – تطابق هندسی با استفاده از نقاط کنترل زمینی – روش های تجزیه و تحلیل شامل تفسیر چشمی و طبقه بندی رقومی – روش های بارز سازی شامل بهبود کنتراست و فیلتر – برآورد صحت کلی
تعریف و تاریخچه ی GIS  - ارکان GIS – زیر سامانه های GIS – محاسن و معایب GIS – قابلیت و کاربرد های GIS- ساختار داده در GIS و تبدیل آن ها – روش های وارد سازی داده ها – مدل رقومی ارتفاعی و رستری و کاربرد ها ی آن – سخت افزار و نرم افزار GIS GPS – ارتباط سنجش از دور و GIS
عملی : آشنایی با تصاویر ماهواره های متداول – تفسیر چشمی تصویر ماهواره ای – آشنایی با یک نرم افزار سنجش از دور و GIS رستری – قرائت داده های رقومی ماهواره ای - انجام عملیات بارز سازی تصویر – انجام تطابق هندسی – طبقه بندی نظارت شده و نشده
آشنایی بیشتر با نرم افزاری که در بخش سنجش از دور ارائه شده از دیدگاه GIS – اجرای عملیات رقومی سازی و اصلاح – اجرای توابع اولیه تغییر و تبدیل داده ها – اجرای توابع اولیه تغییر و تبدیل داده ها – اجرای توابع اولیه تجزیه و تحلیل – تهیه خروجی – اجرای یک پروژه
رشته : مهندسی شهر سازی
دوره: کارشناسی
عنوان درس : GIS
سرفصل ها:

مفاهیم پایه در نظام اطلاعاتی – تعریف GIS – قابلیت های GIS – داده های راستری – داده های برداری – پایگاه اطلاعاتی GIS – مدل ها – استفاده از GPS – استفاده از تصاویر ماهواره – بکارگیری نرم افزار های arcview, Idrisi , Auto CAD Map
رشته : جغرافیا و برنامه ریزی شهری
دوره: کارشناسی
عنوان درس : مبانی سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS
سرفصل ها :

مفاهیم پایه سیستم اطلاعات جغرافیایی و قابلیت های آن -  ساختار و مدل های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی – تبیین روش های مختلف وارد کردن داده ها به کامپیوتر – سیستم های تصویر و مختصات – تحلیل های مکانی در محیط های برداری و رستری – مدل های رقومی زمین و کاربرد های آن – مروری بر کاربرد های سیستم اطلاعات جغرافیایی در مطالعات جغرافیایی
رشته : جنگلداری
دوره : کارشناسی
عنوان درس : مبانی سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
سرفصل ها :

نظری : تعریف و تاریخچه ی GIS – ارکان GIS – زیر سامانه های GIS – محاسن و معایب GIS- قابلیت ها و کاربرد های GIS – ساختار داده در GIS و تبدیل آن ها – روش های وارد سازی داده ها – مدل رقومی ارتفاع رستری و کاربرد های آن – سخت افزار و نرم افزار های GIS – GPS – سیستم مختصات نقشه – آشنایی مقدماتی یا ساختار برداری
عملی : آشنایی با نرم افزار GIS – اجرای عملیات رقومی سازی و اصلاح – اجرای توابع اولیه تغییر و تبدیل پردازش داده ها – اجرای توابع اولیه تجزیه و تحلیل – تهیه خروجی – اجرای یک پروژه
رشته : مهندسی عمران – نقشه برداری
دوره : کارشناسی
عنوان درس : سیستم اطلاعات جغرافیایی

نظری : سیستم های اطلاعاتی – سیستم های اطلاعاتی فضایی و سیستم های اطلاعات غیر فضایی – حجم اطلاعات چگونگی کاهش حجم اطلاعات – اجزای تشکیل دهنده GIS – تبدیل اطلاعات تغذیه به سیستم های کامپیوتری – ساختار اطلاعات GIS – GIS و مفهوم سیستم قطعه مبنا – کاربرد های GIS – تجربه کشور های پیشرفته در GIS و وضعیت جهان سوم در استفاده از آن
عملی : آموزش نمونه ای از نرم افزار های GIS
رشته: مهندسی کشاورزی – آب
دوره : کارشناسی
عنوان درس : سنجش از دور و GIS
سرفصل :

تعریف GIS و تاریخچه ی آن – ارکان GIS و تعاریف پایه – ساختار داده ها در GIS – عوارض پایه و توپولوژی داده ها – ارتباط اطلاعات توصیفی به اطلاعات مکانی – آشنایی با نحوه آماده سازی – ذخیره سازی و پیش پرداز داده های مکانی – معرفی نرم افزار مفید GIS و آشنایی مقدماتی با یکی از پر استفاده ترین آن ها
مبانی سنجش از دور شامل : امواج الکترومغناطیسی و کاربرد آن در فناوری سنجش از دور – معرفی ماهواره های منابع زیر زمینی و تاریخچه آن ها – تشریح انواع سنجنده ها و سکوها – کلیات تفسیر تصاویر ماهواره ای
رشته : مهندسی شیمی گرایش محیط زیست
دوره : کارشناسی
عنوان: سامانه اطلاعات جغرافیایی
سرفصل :

تاریخچه و تکامل GIS – تعاریف ارکان GIS – زیر سامانه های GIS – پرسش های ممکنه از یک GIS – محاسن و معایب GIS – مدل های مفهومی و منطقی – مراحل ایجاد و برپایی GIS – ساختار داده ها در GIS و تبدیل آن ها – مدل سازی دنیای واقعی در GIS – انواع بانک های اطلاعاتی طبقه بندی سامانه های اطلاعات جغرافیایی – مدل رقومی ارتفاع و روش تهیه و کاربرد های آن – توانایی عملیاتی GIS – کیفیت و دقت داده ها – سخت افزار و نرم افزار های GIS – روش های وارد سازی داده ها – ارتباط GPS و سنجش از دور با GIS – ارائه نمونه های کاربردی GIS در زمینه های مختلف محیط زیست
رشته : مهندسی نقشه برداری
دوره : کارشناسی نا پیوسته علمی کاربردی
 عنوان درس : اصول GIS

سرفصل : تعریف – اصول – خصوصیات و قابلیت های GIS – روش های نمایش اطلاعات در نقشه برداری و و نقشه های موضوعی – تلفیق اطلاعات جغرافیایی و توصیفی – اجزای تشکیل دهنده GIS – تبدیل اطلاعات تغذیه به سیستم های کامپیوتری – ساختار اطلاعات در GIS – تجزیه و تحلیل اطلاعات و مدیریت پایگاه اطلاعاتی – تصمیم گیری در GIS – GIS در مدیریت پروژه ها
رشته : مهندسی عمران
دوره : کارشناسی
عنوان درس : مبانی GIS در مهندسی عمران
درس اختیاری
سرفصل :

 1. مروری بر مفاهیم اولیه در سیستم اطلاعات مکانی 
 2. اجزای سیستم های اطلاعات مکانی
 3. مدل سازی جهانی واقعی
 4. اخذ داده در سیستم اطلاعات مکانی
 5. ایجاد و نگهداری پایگاه داده مکانی
 6. انواع پایگاه داده ها ویرایش و پرس و جو در پایگاه داده مکانی و فراداده
 7. GISبرداری
 8. GIS رستری
 9. تصحیحات و تبدیل داده در GIS
 10. مروری بر نرم افزار GIS

 

 
پاسخ
#3

 
رشته : محیط زیست
دوره : کارشناسی ارشد
عنوان : مبانی سنجش از دور و GIS
سرفصل:
 
نظری :
تاریخچه و تکامل GIS و سنجش از دور و تعاریف  - ارکان GIS و سنجش از راه دور – زیر سامانه های GIS و سنجش از راه دور – محاسبه و معایب GIS و سنجش از راه دور – مدل مفهومی و منطقی – مراحل لیجاد و برپایی GIS – ساختار های داده در GIS و سنجش از راه دور – مدل سازی دنیای واقعی در GIS- طبقه بندی سامانه های اطلاعات جغرافیایی – مدل رقومی ارتفاع و روش و تهیه کاربرد های آن – توانایی های عملیاتی GIS – نرم افزار های GIS – روش های وارد سازی داده ها – ارائه نمونه های کاربردی در زمینه های مختلف
 
- آشنایی و تسلط به یک GIS رستری
- آشنایی و تسلط به یک GIS وکتوری
- اجرای عملیات رقومی سازی و ویرایش داده ها تبدیل فرمت داده ها
- اجرای عملیات آماده سازی و تغییر و تبدیل داده ها
- اجرای عملیات تجزیه و تحلیل
- اجرای عملیات تهیه نقشه و رسم
 
رشته : جنگلداری
دوره : کارشناسی ارشد
عنوان : سیستم اطلاعات جغرافیایی تکمیلی
سرفصل :

نظری :
آشنایی با توابع پیشرفته در GIs – تبدیل سیستم های مختلف پروژه کسیون و مختصات – ساده سازی دنیای واقعی در gis – آشنایی با بانک های اطلاعاتی – طبقه بندی سامانه اطلاعات جغرافیایی – مدل رقومی زمین و مشتقات آن با ساختار برداری – ارتباطGIS با سنجش از دور و GPS – منطق های بولن و فازی در GIS – کیفیت داده – METADATA

عملی :

- آشنایی با نرم افزار میکرواستیشن و استخراج داده از نقشه های رقومی توپوگرافی
– آشنایی با نرم افزار R2V   
– اجرای توابع مختلف از زیر سیستم های 4 گانه GIS  
– تسلط بر توابع تجزیه و تحلیل از طریق اجرای پروژه های مختلف
– طرح و اجرای یک پروژه
رشته : طراحی شهری
دوره : کارشناسی ارشد
عنوان : GIS سه بعدی
سرفصل :

 1. تعاریف و مفاهیم GIS  سه بعدی تصویر سازی سه بعدی و شبیه سازی
 2. کاربرد ها و تجارب جهانی در استفاده از GIS سه بعدی
 3. ابزار لازم شامل سخت افزار و نرم افزار
 4. نوع اطلاعات در GIS سه بعدی
 5.  نحوه ساخت پایگاه اطلاعاتی گرافیکی و توصیفی
 6. ساخت یک فضای مجازی و استفاده عملی از آن

رشته: جغرافیا گرایش برنامه ریزی توریسم
دوره : کارشناسی ارشد
رشته :سیستم اطلاعات جغرافیایی و کاربرد آن در برنامه ریزی توریسم
سرفصل ها :

مفاهیم اولیه و مولفه های اصلی سیستم اطلاعات جغرافیایی – آشنایی با ماهیت داده در سیستم اطلاعات جغرافیایی و گردشگری – توابع تحلیل GIS – کاربرد های مختلف GIS در زمینه گردشگری
عملی: روش های گوناگون رقومی نمودن و وارد کردن لایه های اطلاعاتی در زمینه گردشگری – آنالیز داده ها و لایه های مختلف در GIS در رابطه با مراکز گردشگری – آشنایی با مراکز و چشم انداز های مختلف گردشگری – آشنایی دانشجویان با یک نوع GIS
رشته : جغرافیای طبیعی گرایش ژئومورفلوژی در برنامه ریزی محیطی
دوره : کارشناسی ارشد
عنوان : سیستم اطلاعات جغرافیایی و کاربرد آن در زمینی محیط
سرفصل ها :

مفاهیم اولیه و مولفه های اصلی سیستم اطلاعات جغرافیایی – آشنایی با ماهیت داده در سیستم اطلاعات جغرافیایی و گردشگری – توابع تحلیل GIS – کاربرد های مختلف GIS در زمینه گردشگری
عملی : روش های گوناگون جهت ورود و ایجاد پایگاه های اطلاعاتی – تحلیل و تلفیق لایه های اطلاعاتی ایجاد شده در زمینه محیط – طریقه های مختلف جهت نمایش اطلاعات و انواع خروجی در GIS
رشته : مهندسی منابع آب
دوره : کارشناسی ارشد
عنوان : سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
سرفصل ها :
نظری :
کلیات تاریخچه و اهمیت GIS – منابع اطلاعات جغرافیایی – سیستم تصویر و انواع آن – امواج الکترومغناطیسی و حرارتی – سیستم های فعال و غیر فعال – سنجنده ها و سکوها برای دریافت تصاویر – دقت و مقیاس تصویر – زمین مرجع کردن تصاویر – پردازش تصاویر – طبقه بندی تصاویر – تصحیحات هندسی – رادیومتری و پراکنش اتمسفری – مدل های داده در GIS – تحلیل داده ها و لایه ها – ترکیب لایه ها جستجو در نقشه و جداول – تبدیل لایه های مختلف به یکدیگر – تهیه نقشه مدل ارتفاعی رقومی
عملی : آشنایی با نرم افزار GIS و انجام پروژه های کاربرد GIS در منابع آب
رشته : مهندسی طبیعت
مقطع : کارشناسی ارشد
عنوان درس: مبانیGIS و سنجش از دور و کاربرد آن در مهندسی طبیعت
سرفصل درس :
نظری :
تاریخچه و تکامل GIS و سنجش از دور و تعاریف  - ارکان GIS و سنجش از راه دور – زیر سامانه های GIS و سنجش از راه دور – محاسبه و معایب GIS و سنجش از راه دور – مدل مفهومی و منطقی – مراحل لیجاد و برپایی GIS – ساختار های داده در GIS و سنجش از راه دور – مدل سازی دنیای واقعی در GIS – انواع بانک های اطلاعاتی – طبقه بندی سامانه های اطلاعاتی – مدل رقومی ارتفاع DEM و روش های تهیه و کاربرد آن – توانایی های عملیاتی GIS – کیفیت و دقت داده ها – روش های وارد سازی داده ها – ارتباط سنجش از دور و GPS با GIS  - کیفیت و دقت داده ها – کاربرد GIS در منابع آب  - ارائه نمونه های کاربردی GIS در منابع آب  - GIS و مکان یابی کارهای اصلاحی در آبخیز داری
عملی: اجرای عملیات رقومی سازی ورود داده ها – اصلاح داده ها – اجرای عملیات آماده سازی – اجرای عملیات رقومی سازی – اجرای عملیات تجزیه و تحلیل – اجرای عملیات تهیه نقشه – طراحی و اجرای یک پروژه در مورد کاربرد GIS و سنجش از راه دور در مدیریت عرصه های طبیعی

 
پاسخ
#4

رشته : جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
دوره : دکتری
عنوان : تحلیل فضایی مکانی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی
سرفصل :

 1. توان GIS در نحوه ی استخراجو استنتاج اطلاعات جدید از اطلاعات موجود
 2. تحلیل  اطلاعات متفاوت نقطه ای خطی پلیگونی و سلولی
 3. تحلیل الگوهای نقطه ای شبکه ای تحلیل OVERLAY و مدل های روابط قضایی
 4. خطاها در GIS نحوه ی اندازه گیری آن ها و ردیابی خطاها
 5. قابلیت های GIS در بط تحلیل های مکانی
 
 رشته : محیط زیست
دوره : دکتری
عنوان: سامانه های اطلاعات جغرافیایی و کاربرد آن در محیط زیست

 سرفصل:
نظری:
تاریخچه و تکامل GIS و سنجش از دور و تعاریف  - ارکان GIS و سنجش از راه دور – زیر سامانه های GIS و سنجش از راه دور – محاسبه و معایب GIS و سنجش از راه دور – مدل مفهومی و منطقی – مراحل لیجاد و برپایی GIS – ساختار های داده در GIS و سنجش از راه دور – مدل سازی دنیای واقعی در GIS – انواع بانک های اطلاعاتی – طبقه بندی سامانه های اطلاعاتی – مدل رقومی ارتفاع DEM و روش های تهیه و کاربرد آن – توانایی های عملیاتی GIS – کیفیت و دقت داده ها- سخت افزار و نرم افزار GIS – روش های وارد سازی داده ها – ارتباط GPS و سنجش از دور با GIS – ارائه نمونه کاربردی GIS در زمینه های مختلف محیط زیست
 
عملی : آشنایی و تسلط به یک GIS رستری –آشنایی و تسلط به یک GIS وکتوری – اجرای عملیات رقومی سازی وارد سازی داده ها و اصلاح آن ها – اجرای عملیات آماده سازی و پرورش داده ها – اجرای عملیات تجزیه و تحلیل – اجرای عملیات تهیه نقشه و رسم طرح و اجرای یک پروژه کوچک در زمینه تخصصی محیط زیست به کمک
 رشته: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
دوره : دکتری
عنوان: تحلیل فضایی مکانی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی
سرفصل:

 1. مروری بر اصول و مبانی سیستم اطلاعات جغرافیایی
 2. آشنایی با توانمندی های GISدر نحوه استخراج و استنتاج اطلاعات جدید از اطلاعات مو جود
 3. مدیریت داده    1-3- تشکیل پایگاه داده     2-3- مدل داده
 4. تحلیل اطلاعات متفاوت نقطه ای ، خطی ، پلیگونی ، سلولی
 5. تحلیل الگوهای نقطه ای ، شبکه ای ، تحلیل OVERLAY و مدل های روابط فضایی
 6. خطاهای GIS ، نحوه اندازه گیری آن ها و ردیابی خطاها
 7. قابلیت GIS در بسط تحلیل مکانی
عملی :  رهیافت جهت استفاده کامل از GIS در تحلیل مسائل شهری و برنامه ریزی شهری
رشته : جغرافیای سیاسی
دوره : دکتری
عنوان : تحلیل فضایی مکانی با استفاده از GIS


سرفصل :
 1. توان GIS در نحوه ی استخراجو استنتاج اطلاعات جدید از اطلاعات موجود
 2. تحلیل  اطلاعات متفاوت نقطه ای خطی پلیگونی و سلولی
 3. تحلیل الگوهای نقطه ای شبکه ای تحلیل OVERLAY و مدل های روابط قضایی
 4. خطاها در GIS نحوه ی اندازه گیری آن ها و ردیابی خطاها
 5. قابلیت های GIS در بط تحلیل های مکانی
عملی : رهیافت جهت استفاده کامل از GIS در تحلیل پدیده های سیاسی فضایی

 
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  لیست دانشگاه هایی که دارای رشته ی GIS و RS در مقطع کارشناسی ارشد هستند Narges_Firuzi 0 16,325 2013-11-02 18:35
آخرین ارسال: Narges_Firuziکاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان