امتیاز موضوع:
 • 1 رأی - میانگین امتیازات: 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Technical Certification/ Desktop
نویسنده پیام
#1
مدرک فنی
 • مزایا
 • تصدیق شده
 • گواهی من
 • سوالات معمولی
بازبینی
برنامه تصدیق فنی Esri ،افراد واجد شرایط را می شناسد که در بهترین عملکردشان برای استفاده از نرم افزار Esri متخصص و ماهر هستند  آزمون هایی برای حوزه های مختلف تخصصی در سطوح حرفه ای و مربوطه در دسترس هستند این برنامه برای کاربران جهانی Esri باز است
دسکتاپ
ArcGIS دسکتاپ
وابسته
0 /10 -1/10 حرفه ای
0 /10 -1/10
نرم افزار نویس
نرم افزار نویس دسکتاپ ArcGIS
وابستگی
TBD
نرم افزار نویس کاربر وب
وابستگی
0 /10 -10/1 حرفه ای
TBD
تشکیلات
تشکیلات مدیریت ژئودیتابیس
وابستگی
0 /10 -10/1 حرفه ای
0 /10 -10/1
طراحی سیستم تشکیلات
وابستگی
0 /10 -10/1
اداره تشکیلات
وابستگی
0 /10 -10/1
عضو پیوسته دسکتاپArcGIS 10/0
 • بازبینی
 • صلاحیت
 • مهارتهای سنجش شده
 • منابع آموزشی
 
 • بازبینی:
مشترکین دسکتاپ ArcGIS ، Esri دربه کار گیری GIS پایه و مفاهیم ArcGIS  وفرایند ها در گردش کار استاد هستند و در استفاده از دسکتاپ ArcGIS برای تجسم سازی ، اداره آنالیز داده ها ی ژئو اسپاتیال بسیار ماهر هستند .
این گواهینامه برای کاربران دسکتاپ ArcGIS 10/0 با معادل دو یا بیشتر از دو سال تجربه ی استفاده از ArcGIS مد نظر گرفته شده است
 • قیمت آزمون : 225 دلار USD
 • محدوده زمانی آزمون : 2 و نیم ساعت
 • تعداد سوالات : 95 عدد
 • رمز گواهینامه : EADA10
- واجدین شرایط  :
یک کاندیدای واجد شرایط برای گواهینامه ی مشترک دسکتاپ Esri ArcGIS  دارای دو سال تجربه ی استفاده از ArcGIS  بوده وقادر به تصمیم گیری های عادی و انجام کارهای تعریف شده در دسکتاپ ArcGIS  است اما برای راهنمایی در یک محیط تهور آمیز به دیگران متکی است
این شخص می تواند مفاهیم و پردازشهای ArcGIS  و GIS پایه را فرا خوانده ، درک و به کار بگیرد که شامل آگاهی پایگاه ArcGIS  ، ژئو پردازش ، مشارکت در دسکتاپ ArcGIS هوشیاری سیستم مختصات و استفاده از دسکتاپ ArcGIS برای مدیریت ، آنالیز ، ویرایش و تجسم سازی داده ها می شود ولی به آن ها محدود نمی شود
یک کاندیدای واجد شرایط بایستی قادر به :
 • ساخت یک نقشه با استفاده از سری داده های قابل دسترس باشد .
 • اتخاب سری داده های لازم برای انتشار یک نقشه یا اجرای یک آنالیز ویژه باشد
 • سری داده های نقشه ی جدید را از آنالیز سری داده های موجود خلق کند
 • اجرای ویرایش داده های پایه را داشته باشد
 • آنالیز داده های فضایی را با استفاده از ابزار های استاندارد انتخاب و اجرا نماید
 • از اکسپلورر ArcGIS  ، ArcGIS آنلاین و گسترده ی دسکتاپ استفاده کند
 
 • مهارت های مورد سنجش :
فهرست مهارت های مورد سنجش زیر برای آشنایی کاندیدا ها با موضوعات تحت پوشش آزمون و کمک به تهیه آزمون فراهم آمده است . ما به کاندیداها توصیه می کنیم تا این فهرست را بازبینی کنند و دانش خود را برای هر مهارت ارزیابی کنند . منابع تدارکات ویژه در جدول منابع آمزشی برای کمک به نوسازی نواحی که هر نوع شکاف دانش در آن یافت می شود ، در دسترس است .
نمایش / پنهان شده همهی مهارت ها
آگاهی ArcGIS
آگاهی سیستم مختصات
اداره ی داده ها در دسکتاپ ArcGIS  
آنالیز داده ها در دسکتاپ ArcGIS 
ویرایش داده ها در دسکتاپ ArcGIS 
تجسم سازی داده ها در دسکتاپ ArcGIS 
ژئوپردازش داده ها دسکتاپ ArcGIS 
مشارکت محتوی از دسکتاپ ArcGIS 
 • منابع آموزشی :
منابع آموزش زیر برای کمک به شما در فراهم آوردن آزمونتان ، قابل دسترس است اما لازم نیستند در خاطر بسپارید که تکمیل درجات آموزشی توصیه شده ضمانت نمی کند که شما شرایط برای یک گواهینامه ی فنی ویژه Esri را بدست خواهید آورد
گواهینامه فنی Esri : بازبینی مهارت ها برای مشترک دسکتاپ ArcGIS10/0
منابع آموزشی اضافی :
نمایش / پنهان شدن همه ی آموزش ها
سیر هدایت – آموزگار
آموزش Web
سمینار های آموزشی
کتاب هایی از مطبوعات Esri
جستجوی مرکز منابع ArcGIS برای موارد اضافی
مشترک دسکتاپ ArcGIS 10/1
 • بازبینی
 • صلاحیت
 • مهارت های مورد سنجش
 • منابع آموزشی
مشترکین دسکتاپ ArcGIS ، Esri  در به کار گیری GIS پایه و مفاهیم ArcGIS و فرایند هایش در گردش کار استاد هستند و در استفاده از دسکتاپ ArcGIS برای تجسم سازی اداره و آنالیز داده های ژئواسپاتیال بسیار ماهرند
این گواهینامه برای کاربران دسکتاپ 10/1 ArcGIS با معادل دو سال یا بیشتر تجربه ی استفاده از ArcGIS مد نظر گرفته شده است
 • قیمت آزمون : 225 دلار USD
 • محدوده ی زمانی آزمون : 2 ساعت و سی دقیقه
 • نوع آزمون : چند گزینه ای ، چند انتخابی
 • انتشار : اکتبر 2012
 • سطح تغییرات : حداقل
 
 • صلاحیت ها :
یک کاندید واجد شرایط برای گواهینامه مشترک دسکتاپ Esri  ArcGIS  دارای دو سال تجربه ی استفاده از ArcGIS بوده و قادر به تصمیم گیری های عادی و انجام کارهای تعریف شده در دسکتاپ ArcGIS است اما برای راهنمایی در یک محیط تهور آمیز به دیگران متکی است . این شخص می تواند مفاهیم و پردازش های ArcGIS و GIS پایه را فراخوانده ، درک و به کار گیرد که شامل آگاهی پایگاه ArcGIS ، ژئوپردازش ، مشارکت در دسکتاپ ArcGIS ، هوشیاری سیستم مختصات و استفاده از دسکتاپ ArcGIS برای مدیریت ، آنالیز ، ویرایش و تجسم سازی داده ها می شود ولی به آن ها محدود نمی گردد .
یک کاندیدای واجد شرایط بایستی قادر به :
 • ساخت یک نقشه با استفاده از سری داده های قابل دسترس باشد .
 • اتخاب سری داده های لازم برای انتشار یک نقشه یا اجرای یک آنالیز ویژه باشد
 • سری داده های نقشه ی جدید را از آنالیز سری داده های موجود خلق کند
 • اجرای ویرایش داده های پایه
 • داده های فضایی را با استفاده از ابزار های استاندارد انتخاب و آنالیز کند
 • مهارت های نقشه ی پایه را تجسم سازی و نقشه نگاری کند
 • از اکسپلورر ArcGIS ، ArcGIS آنلاین و گسترده ی دسکتاپ استفاده کند
 
 • مهارت های مورد سنجش :
فهرست مهارت های مورد سنجش زیر برای آشنایی کاندیدا ها با موضوعات تحت پوشش آزمون و کمک به تصفیه ی آزمون فراهم آمده است. ما به کاندیدا ها توصیه می کنیم تا این فهرست را بازبینی کنند و دانش خود را برای هر مهارت ارزیابی کنند . منابع تدارکات ویژه در جدول منابع آموزشی برای کمک به نوسازی نواحی که هر نوع شکاف در آن یافت می شود ، در دسترس است .
نمایش /پنهان شدن همه ی مهارت ها
اطلاع ArcGIS
اطلاع سیستم مختصات
اداره ی داده ها در دسکتاپ ArcGIS
آنالیز داده ها در دسکتاپArcGIS
ویرایش داده ها در دسکتاپ ArcGIS
تجسم سازی داده ها دسکتاپArcGIS
مشارکت محتوی از دسکتاپ   ArcGIS
 • منابع آموزشی :
منابع آموزشی زیر برای کمک به شما در فراهم آوردن آزمون شما ، قابل دسترس است اما ضروری نیستند . به خاطر بسپارید که تکمیل درجات آموزشی  توصیه شده ضمانت نمی کند که شما شرایط لازم برای دریافت یک گواهینامه فنی ویژه Esri  را دارید .
منابع تدارکاتی :
شما مرکز منابع ArcGIS را برای موارد اضافی جستجو کنید .
دسکتاپ ArcGIS حرفه ای 10/0
 • بازبینی
 • صلاحیت ها
 • مهارت های مورد سنجش
 • منابع آموزشی
حرفه ای های دسکتاپ ArcGIS Esri  قادر به اجرای موفقیت آمیز مهارت های لازم مشترکین دسکتاپ Esri ArcGIS  بوده و می تواند از محدوده ی وسیعتری از ابزار های ArcGIS بهره مند شده و به طور عملکردی پروژه های پیچیده های GIS را تشکیل و تعریف کند
 • قیمت آزمون : 225 دلار  USD
 • زمان آزمون : 2 و نیم ساعت
 • تعداد سوالات 95
 • رمز گواهینامه : EADP10
 
 • واجدین شرایط :
یک شخص واجد شرایط برای گواهینامه ی حرفه ای دسکتاپ Esri ArcGIS  قادر به اجرای همه ی کارهای لازم یک مشترک دسکتاپ Esri ArcGIS  است . همچنین قادر به بکار گیری مفاهیم و دانش GIS برای تعریف یک پروژه   و گردش کاری ، پردازش و روش ها در ArcGIS ، برای حل مسائل موضوعات غیر عادی و تعیین و بکارگیری اغلب عملکرد های مناسب دسکتاپ ArcGIS برای کمک به اهداف پروژه می باشد .
یک کاندیدای واجد شرایط باید قادر به :
بهره برداری از فنون نمونه سازی پیشرفته شامل شاخه گزینی ، تکرار ، تهیه ی فایل آغاز گر و .. آمارهای فضایی بنیادی را به کار ببرد .
اجرای آنالیز محور و محل تصویر پیشرفته شامل نقشه جبری
اجرای آنالیز ، نمونه سازی سطح
درک و به کار گیری تهیه ی فایل آغازگر python
 اجرای اساس های طرح دیتابیس فضایی
تعیین و تعریف یک سیستم مختصات مناسب
بکارگیری فنون تجسم سازی پیشرفته
درک و بکارگیری مفاهیم آنالیزی شبکه ی بنیادی
ساخت سری داده های پیچیده
تالیف و انتشار یک سرویس نقشه ای و سرویس تصویری
تجربه ی استفاده از اکسپلورر ArcGIS ، ArcGIS آنلاین و گستره ی دسکتاپ هسته ای ArcGIS
 • مهارت های مورد سنجش :
فهرست زیر از مهارت های مورد سنجش برای آشنایی کاندیدا ها با موضوعات تحت پوشش آزمون و کمک به تهیه ی آزمون راهنما است . ما به کاندیداها توصیه می کنیم تا این فهرست را بازبینی کرده و آگاهی از هر مهارت را ارزیابی کنند منابع تدارکاتی ویژه در جدول منابع آموزشی برای کمک به نوسازی در حوزه ای که هر شکاف دانش وجود دارد در دسترس است .
همه ی مهارت ها :
کار با سیستم های مختصات و مرجع قضایی
اداره ی داده ها در ArcGIS
آنالیز داده ها در ArcGIS
تجسم سازی داده ها در ArcGIS
ژئوپردازش داده ها در ArcGIS
مشارکت محتوا از ArcGIS
بهبود دسکتاپ ArcGIS
 • منابع آموزشی :
منابع آموزش زیر برای کمک به آماده سازی شما برای آزمون در دسترس است اما کافی نیستند به خاطر بسپارید که تکمیل درجات آموزشی توصیه شده ضمانت نمی کند که شما شرایط گواهینامه ی فنی ویژه Esri  را بدست خواهید آورد .
گواهینامه فنی Esri: بازبینی مهارت ها برای حرفه ای های دسکتاپ  ArcGIS10/0 
منابع اضافی آموزشی :
نمایش / پنهان همه ی آموزش
هدایت با آموزگار
آموزش با web
سمینار های آموزشی
کتاب ها از مطبوعات Esri
 کاندیدا های حرفه ای دسکتاپ ArcGIS ممکن است از توصیه های منابع آموزشی برای گواهینامه ی مشترک دسکتاپ ArcGIS فایده ببرند
حرفه ای های دسکتاپ ArcGIS 10/1
 • بازبینی
 • واجدین شرایط
 • مهارت های مورد سنجش
 • منابع آموزشی
حرفه های دسکتاپ Esri ArcGIS قادر به اجرای موفقیت آمیز مهارت های لازم مشترکین دسکتاپ Esri ArcGIS بوده و می توانند از محدوده ی گسترده ای از ابزار های از ابزار های ArcGIS استفاده کرده و عملا پروژه های پیچیده ی ArcGIS را تکمیل کنند
 • قیمت آزمون : 225دلار USD
 • زمان آزمون : 2 و نیم ساعت
 • تعداد سوالات :95
 • رمز گواهینامه : EADP101
 • نوع آزمون : چند گزینه ای ، چند انتخابی
 • انتشار : اکتبر2012
 • سطح تغیییرات : حداقل
 
 • واجدین شرایط :
یک شخص واجد شرایط برای گواهینامه ی حرفه ای دسکتاپ Esri ArcGIS قادر به اجرای همه ی کار های لازم یک مشترک دسکتاپ Esri ArcGIS است همچنین قادر به به کار گیری مفاهیم و دانش GIS برای تعریف یک پروژه و گردش کاری ، پردازش ، روش ها در GIS Arc برای حل مسائل موضوعات غیر عادی و تعیین و بکارگیری اغلب عملکرد های مناسب دسکتاپ ArcGIS  برای کمک به اهداف پروژه می باشد .
یک شخص واجد شرایط باید قادر به :
 • بهره برداری از فنون نمونه سازی پیشرفته
 • بکارگیری آمارهای فضایی بنیادی
 • اجرای آنالیز محور و محل تصویر پیشرفته
 • اجرای آنالیز و نمونه سازی سطح
 • درک و به کار گیری تهیه ی فایل آغازگر python
 • اجرای اساس های طرح دیتابیس فضایی
 • تعیین و تعریف یک سیستم مختصات مناسب
 • بکارگیری فنون تجسم سازی پیشرفته
 • درک و بکارگیری مفاهیم آنالیزی شبکه ی بنیادی
 • ساخت سری داده های پیچیده
 • تالیف و انتشار یک سرویس نقشه ای و تصویری
 • تشخیص و حل مسائل پیچیده و عادی
یک شخص واجد شرایط باید با ابزارهای زیر آشنا باشد :
 • ابزارهای پایه از درون و بیرون ArcGIS برای دسکتاپ
 • اکسپلورر ArcGIS
 • ArcGIS آنلاین
 • ArcGIS مرکزی برای گسترش دسکتاپ
 
 • مهارت های مورد سنجش :
فهرست زیر از مهارت های مورد سنجش برای آشنایی کاندیدا ها با موضوعات تحت پوشش آزمون و کمک به تهیه آزمون راهنما است . ما به کاندیدا ها توصیه می کنیم تا این فهرست را بازبینی کرده و آگاهی از هر مهارت را آرزیابی کنند منابع ویژه تدارکاتی در جدول منابع آموزشی برای کمک به نوسازی در حوزه ای که هر شکاف دانش وجود دارد در دسترس است
نمایش / پنهان همه ی مهارت ها
کار با سیستم مختصات و مرجع فضایی
اداره ی داده ها در ArcGIS
آنالیز داده ها در     ArcGIS
تجسم سازی داده ها در       ArcGIS
ژئوپردازش داده ها در       ArcGIS
مشارکت محتوی از ArcGIS
بهبود دسکتاپ ArcGIS
 • منابع آموزشی :
منابع آموزش زیر برای کمک به آماده سازی شما برای آزمون در دسترستان است اما کافی نمی باشد بخاطر داشته باشید که تکمیل درجات آموزشی توصیه شده ضمانت نمی کند که شما شرایط گواهینامه ی فنی Esri  ویژه را بدست خواهید آورد

 http://training.esri.com//certification/

 

 

 
پاسخ
کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان