امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ساختار gis
نویسنده پیام
#1
 اجزای سازنده­ی Arc GIS :
منابع Arc مانند نقشه­ها و کره­های جغرافیایی می­باشند که برروی Arc GIS قابل دسترس هستند و به سرویس­های خدماتی ارجاع داده می­شوند. هدف از سایت Arc GIS، دریافت درخواست­هایی با سرویس خدماتی است که نتایج را برای مشتریان ارسال کند زیر آنها از این اطلاعات استفاده می­کنند.
GIS یک مجموعه از ابزار را فراهم می­آورد که به شما اجازه­ی مدیریت برروی سرویس­های خدماتی را می­دهد، برای مثال، شما می­توانید از مدیر کاربر Arc GIS  برای افزودن و یا تغیر سرویس­های خدماتی­یتان استفاده کنید. آن برای درک مفید است که چگونه یک سایت Arc GIS می­تواند  منجر به ساخت سرویس­های خدماتی GIS برای اجرای کارآمد و کامل برای نیازمندی­های کاربران­تان شود. این کاربر اجزای سازنده­ی سایت serverArc GIS را معرفی می­کند.
GIS server :
آن درخواست­های کاملی را با سرویس­های خدماتی web تان انجام می­دهد. آن نقشه­ها را ترسیم می­کند، ابزار اجرایی دارد، داده­های ارسالی را برروی هر نوع فعالیت دیگری اجرا می­کنند که شما می­توانید آن را با سرویس خدماتی­تان انجام دهید. GIS  می­تواند متشکل از یک دستگاه و یا تعداد زیادی دستگاه برای کار باهم باشد، ماشین­ها دارای تمامی ویژگی­ها برای دسترسی به داده­های مشابه و پیکربندی اطلاعات هستند، بنابراین شما به آسانی تعداد مشارکت با ماشین­ها را در پاسخگویی به درخواست رشد و توسعه دهید.
GIS server در معرفی سرویس­های شما قرار گرفته در سراسر پروتکل HTTP با صفحات web متداول می­باشد. وقتی شما برنامه­ی GIS را نصب می­کنید، شما فوراً یک مجموعه از سرویس­های خدماتی    web را دارید که شما می­توانید در برنامه­هایتان از آن استفاده کنید. شما می­توانید برنامه­ی GIS را با یک برنامه­ی web سازمانی یا گروهی و برای نقش آفرینی بیشتر کامل کنید، مانند توانایی میزبانی با کاربرهای web.
برنامه­ی GIS می­تواند در گروه­ها، سازماندهی شود که خوشه­ها نام دارد. هر خوشه یک زیر مجموعه از سرویس­های خدماتی اختصاصی را اداره می­کند مانند
پیکربندی بوسیله­ی برنامه­ی اجرایی. برای مثال، شما می­توانید یک خوشه برای اداره تمامی نقشه­های سرویس خدماتی­تان و دیگر خوشه­ها از برنامه­ها را برای اداره­ی برنامه­های پردازشگر زمینی­تان خلق کنید.
تطبیق دهنده­ی web :
به منظور تلفیق برنامه­های GIS تان با برنامه­ی web سازمانی موجودتان، شما می­توانید تطبیق دهنده­ی webArc GISرا نصب کنید. تطبیق دهنده­ی web، درخواست­های سرویس خدماتی web را از سراسر یک URL عمومی (برروی یک بخش و نام سایتی که شما انتخاب نماید) دریافت می­کند و برآنها انواع سیستم­ها و یا دستگاه­های GIS متنوع را در سایت­تان ارسال می­کند. شما می­توانید بصورت تناوبی در معرض سایت­تان و در سراسر انواع دیگری از فناوری­های مسیر دریچه web قرار گیرید، مانند، یک متعادل کننده­ی فرمان انتقال اطلاعات از حافظه­ی اصلی ATTP، ابزار مسیریاب شبکه­ای، یا نرم­افزار 3 بخشی متعادل سازی فرمان انتقال اطلاعات از حافظه­ی جانبی به حافظه­ی اصلی. در بعضی موارد، ممکن است استفاده از تطبیق دهنده­ی web در دو شبکه با راه حل متعادل سازی فرمان انتقال برنامه موجودتان، مفید باشد.
Web server :
یک خدمتگزار web می­تواند میزبان کاربردهای web  باشد و امنیت انتخاباتی را فراهم آورد و مزیت­های متعادل سازی برنامه­ی انتقال را با سایت خدمتگزار Arc GISتان را بوجود آورد. اگر شما فقط به میزبانی اصلی از سرویس­های GIS نیازمندید، شما می­توانید ازسایتی استفاده کنید که شما بعد از نصب  Arc GIS، آن ر خلق کنید. اگر شما به رفتن در بین میزبانی ساده از سرویس­های خدماتی نیازمندید و یا اگر شما خواهان استفاده از web موجود با سازماندهی خودتان هستید، شما می­توانید تطبیق­دهنده­ی web را نصب کنید. تطبیق­کننده­ی web به شما اجزه­ی تلفیق سایت Arc GISرا با IIS، web sphere، web logic، و دیگر web serverها می­دهد.
Server داده­ها:
شما می­توانید به طور مستقیم داده­هاتیان برروی هر سِرور GIS قرار دهید و یا از طریق آن به یک مخزن مرکزی داده­ها دست یابید، مانند پوشه­ی شبکه­ی مشترک و یا پایگاه داده­های زمین­شناسی Arc SDE . به هر حال گزینه­ی شما انتخاب شد، داده­ها شامل تمامی منابع GIS است که بصورت سرویس­های خدماتی برروی GIS انتشار یافته است. این منابع می­تواند بصورت نقشه­ها، کره­ها، جایگزین شونده­ها، پایگاه داده­ای زمین­شناسی و مانند آن باشد. به منظور آماده­سازی اجزای سازنده­ی بالا با جزئیاتبیشتر، به موضوع درون سایت خدمتگزار Arc GISنگاه کنید.
ساکن­شدن جزء سازنده :
اجزای سازنده­ی نرم افزاری در بخش بالا توضیح داده شده­اند که بدون استفاده مردم ازاین سرویس­های خدماتی، ممکن نیست. یک چشم­انداز گسترده از سایت کاربری Arc GISشامل موضوعات کارشناسان، مدیران Server، کاربرد توسعه­دهندگان و کاربرانی از کاربرد می­باشد که از سرویس­های خدماتی GIS استفاده می­کند.
مدیران سایت Arc GIS:
یک سایت Arc GIS به افرادی در جهت نصب نرم افزار، پیکربندی کاربردهای web و تنظیم سایت برای عملکرد بهتر نیازمند هستند. سایت Arc GISمدیر، می­تواند از Arc GISبرای Desktop و یا مدیر Arc GISبه عنوان مدیر سایت استفاده کند. مدیران ممکن است به توسعه­دهندگان و یا مهارت نسخه­برداری آموزشی و به منظور انجام خودکار وظایف در سراسر Arc GISاز مدیریت API کمک کند.
Arc GISبرای Desktop حاوی کارشناسان و ناشران:
منابع GIS که برروی سایت چاپ خواهند شده مانند نقشه­ها، کره­های جغرفیایی و پایگاه داده­ای زمین­شناسی هستند که بوسیله­ی Arc GISبرای Desktop کارشناسان خلق شده­اند و دارای کاربردهایی همچون Arc map, Arc catalog و Arc Globe هستند. این کربردها می­تواند به فرایند چاپ منابع از کاربردهایی رساند.
کاربرد توسعه­دهندگان:
کاربردتوسعه­دهندگان مستلزم سرویس­های از سایت کاربر Arc GISو ایجاد فرایند دسترسی آسان به Web ، موبایل و Desktop کاربران در سراسر کاربردهای متمرکز شده است. شما نیازی به مهارت­های برنامه­ریزی پیشرفته نیستند. ممکن است برای پیکربندی مجدد ناظران، قالب­ها، چیزهای دیگر و نمونه­ها مورد استفاده قرار گیرد که کاربردهای web خلق می­شود و در بسیاری از نقشه­های هوایی متداول، نقش­های جستجوگری مشاهده می­شود. بسیاری از توسعه­دهندگان با تجربه دارای محدوده­ی بالایی ازگزینه­های API هستند، که شامل توان دسترسی از طریق Arc objects در سراسر کاربر هدف می­باشد.
کاربران استفاده از مشتری:
Web، موبایل و کاربردهای desktop می­تواند به سرویس­های خدماتی متصل شود. کاربران نهایی از این کاربردها وابسته به سایت Arc GISبرای داده­ها و تجزیه و تحلیل داده­های GISهستند. به هر حال، آنها ممکن نیست جزئیات را درباره­ی سایت و یا چگونگی دسترسی سرویس­های خدماتی را بدانند. دانش از تعدادی از کاربران نهایی از طریق سایت Arc GISمورد استفاده قرار می­گیرد، مانند کاربرد الگوها، که می­تواند برای شما با ارزش باشد، وقتی که به برنامه­ریزی اندازه و حوزه از کاربردتان می­پردازید و می­تواند برای شما قابل ارزش و ارزیابی باشد.
دیگران:
بسیاری از افراد دیگر ممکن است به صورت مستقیم از تأثیر سایت Arc GISاستفاده کنند. این شامل مدیران IT می­باشد که ساخت سایت را هماهنگ می­کنند، مدیران GIS که ملزومات سایت را قرار می­دهند، و تکنیسن­های GIS داده­ها را خلق می­کنند. اگرچه اینها خاص هستند، ممکن نیست از سایت به صورت روزمره استفاده شود، آنها ممکن است به آموزش در جهت استفاده از بعضی سایت­های Arc GIS، اصلی نیاز داتشه باشند که منجر به کمک به سیستم می­شود.
ترجمه شده از سایت: http://resources.arcgis.com/en/help/main/10.1/index.html#/What_is_ArcGIS_for_Server/01540000037p000000/
 
 
 
 
 
 
 اجزای سازنده­ی Arc GIS :
منابع Arc مانند نقشه­ها و کره­های جغرافیایی می­باشند که برروی Arc GIS قابل دسترس هستند و به سرویس­های خدماتی ارجاع داده می­شوند. هدف از سایت Arc GIS، دریافت درخواست­هایی با سرویس خدماتی است که نتایج را برای مشتریان ارسال کند زیر آنها از این اطلاعات استفاده می­کنند.
GIS یک مجموعه از ابزار را فراهم می­آورد که به شما اجازه­ی مدیریت برروی سرویس­های خدماتی را می­دهد، برای مثال، شما می­توانید از مدیر کاربر Arc GIS  برای افزودن و یا تغیر سرویس­های خدماتی­یتان استفاده کنید. آن برای درک مفید است که چگونه یک سایت Arc GIS می­تواند  منجر به ساخت سرویس­های خدماتی GIS برای اجرای کارآمد و کامل برای نیازمندی­های کاربران­تان شود. این کاربر اجزای سازنده­ی سایت serverArc GIS را معرفی می­کند.
GIS server :
آن درخواست­های کاملی را با سرویس­های خدماتی web تان انجام می­دهد. آن نقشه­ها را ترسیم می­کند، ابزار اجرایی دارد، داده­های ارسالی را برروی هر نوع فعالیت دیگری اجرا می­کنند که شما می­توانید آن را با سرویس خدماتی­تان انجام دهید. GIS  می­تواند متشکل از یک دستگاه و یا تعداد زیادی دستگاه برای کار باهم باشد، ماشین­ها دارای تمامی ویژگی­ها برای دسترسی به داده­های مشابه و پیکربندی اطلاعات هستند، بنابراین شما به آسانی تعداد مشارکت با ماشین­ها را در پاسخگویی به درخواست رشد و توسعه دهید.
GIS server در معرفی سرویس­های شما قرار گرفته در سراسر پروتکل HTTP با صفحات web متداول می­باشد. وقتی شما برنامه­ی GIS را نصب می­کنید، شما فوراً یک مجموعه از سرویس­های خدماتی    web را دارید که شما می­توانید در برنامه­هایتان از آن استفاده کنید. شما می­توانید برنامه­ی GIS را با یک برنامه­ی web سازمانی یا گروهی و برای نقش آفرینی بیشتر کامل کنید، مانند توانایی میزبانی با کاربرهای web.
برنامه­ی GIS می­تواند در گروه­ها، سازماندهی شود که خوشه­ها نام دارد. هر خوشه یک زیر مجموعه از سرویس­های خدماتی اختصاصی را اداره می­کند مانند
پیکربندی بوسیله­ی برنامه­ی اجرایی. برای مثال، شما می­توانید یک خوشه برای اداره تمامی نقشه­های سرویس خدماتی­تان و دیگر خوشه­ها از برنامه­ها را برای اداره­ی برنامه­های پردازشگر زمینی­تان خلق کنید.
تطبیق دهنده­ی web :
به منظور تلفیق برنامه­های GIS تان با برنامه­ی web سازمانی موجودتان، شما می­توانید تطبیق دهنده­ی webArc GISرا نصب کنید. تطبیق دهنده­ی web، درخواست­های سرویس خدماتی web را از سراسر یک URL عمومی (برروی یک بخش و نام سایتی که شما انتخاب نماید) دریافت می­کند و برآنها انواع سیستم­ها و یا دستگاه­های GIS متنوع را در سایت­تان ارسال می­کند. شما می­توانید بصورت تناوبی در معرض سایت­تان و در سراسر انواع دیگری از فناوری­های مسیر دریچه web قرار گیرید، مانند، یک متعادل کننده­ی فرمان انتقال اطلاعات از حافظه­ی اصلی ATTP، ابزار مسیریاب شبکه­ای، یا نرم­افزار 3 بخشی متعادل سازی فرمان انتقال اطلاعات از حافظه­ی جانبی به حافظه­ی اصلی. در بعضی موارد، ممکن است استفاده از تطبیق دهنده­ی web در دو شبکه با راه حل متعادل سازی فرمان انتقال برنامه موجودتان، مفید باشد.
Web server :
یک خدمتگزار web می­تواند میزبان کاربردهای web  باشد و امنیت انتخاباتی را فراهم آورد و مزیت­های متعادل سازی برنامه­ی انتقال را با سایت خدمتگزار Arc GISتان را بوجود آورد. اگر شما فقط به میزبانی اصلی از سرویس­های GIS نیازمندید، شما می­توانید ازسایتی استفاده کنید که شما بعد از نصب  Arc GIS، آن ر خلق کنید. اگر شما به رفتن در بین میزبانی ساده از سرویس­های خدماتی نیازمندید و یا اگر شما خواهان استفاده از web موجود با سازماندهی خودتان هستید، شما می­توانید تطبیق­دهنده­ی web را نصب کنید. تطبیق­کننده­ی web به شما اجزه­ی تلفیق سایت Arc GISرا با IIS، web sphere، web logic، و دیگر web serverها می­دهد.
Server داده­ها:
شما می­توانید به طور مستقیم داده­هاتیان برروی هر سِرور GIS قرار دهید و یا از طریق آن به یک مخزن مرکزی داده­ها دست یابید، مانند پوشه­ی شبکه­ی مشترک و یا پایگاه داده­های زمین­شناسی Arc SDE . به هر حال گزینه­ی شما انتخاب شد، داده­ها شامل تمامی منابع GIS است که بصورت سرویس­های خدماتی برروی GIS انتشار یافته است. این منابع می­تواند بصورت نقشه­ها، کره­ها، جایگزین شونده­ها، پایگاه داده­ای زمین­شناسی و مانند آن باشد. به منظور آماده­سازی اجزای سازنده­ی بالا با جزئیاتبیشتر، به موضوع درون سایت خدمتگزار Arc GISنگاه کنید.
ساکن­شدن جزء سازنده :
اجزای سازنده­ی نرم افزاری در بخش بالا توضیح داده شده­اند که بدون استفاده مردم ازاین سرویس­های خدماتی، ممکن نیست. یک چشم­انداز گسترده از سایت کاربری Arc GISشامل موضوعات کارشناسان، مدیران Server، کاربرد توسعه­دهندگان و کاربرانی از کاربرد می­باشد که از سرویس­های خدماتی GIS استفاده می­کند.
مدیران سایت Arc GIS:
یک سایت Arc GIS به افرادی در جهت نصب نرم افزار، پیکربندی کاربردهای web و تنظیم سایت برای عملکرد بهتر نیازمند هستند. سایت Arc GISمدیر، می­تواند از Arc GISبرای Desktop و یا مدیر Arc GISبه عنوان مدیر سایت استفاده کند. مدیران ممکن است به توسعه­دهندگان و یا مهارت نسخه­برداری آموزشی و به منظور انجام خودکار وظایف در سراسر Arc GISاز مدیریت API کمک کند.
Arc GISبرای Desktop حاوی کارشناسان و ناشران:
منابع GIS که برروی سایت چاپ خواهند شده مانند نقشه­ها، کره­های جغرفیایی و پایگاه داده­ای زمین­شناسی هستند که بوسیله­ی Arc GISبرای Desktop کارشناسان خلق شده­اند و دارای کاربردهایی همچون Arc map, Arc catalog و Arc Globe هستند. این کربردها می­تواند به فرایند چاپ منابع از کاربردهایی رساند.
کاربرد توسعه­دهندگان:
کاربردتوسعه­دهندگان مستلزم سرویس­های از سایت کاربر Arc GISو ایجاد فرایند دسترسی آسان به Web ، موبایل و Desktop کاربران در سراسر کاربردهای متمرکز شده است. شما نیازی به مهارت­های برنامه­ریزی پیشرفته نیستند. ممکن است برای پیکربندی مجدد ناظران، قالب­ها، چیزهای دیگر و نمونه­ها مورد استفاده قرار گیرد که کاربردهای web خلق می­شود و در بسیاری از نقشه­های هوایی متداول، نقش­های جستجوگری مشاهده می­شود. بسیاری از توسعه­دهندگان با تجربه دارای محدوده­ی بالایی ازگزینه­های API هستند، که شامل توان دسترسی از طریق Arc objects در سراسر کاربر هدف می­باشد.
کاربران استفاده از مشتری:
Web، موبایل و کاربردهای desktop می­تواند به سرویس­های خدماتی متصل شود. کاربران نهایی از این کاربردها وابسته به سایت Arc GISبرای داده­ها و تجزیه و تحلیل داده­های GISهستند. به هر حال، آنها ممکن نیست جزئیات را درباره­ی سایت و یا چگونگی دسترسی سرویس­های خدماتی را بدانند. دانش از تعدادی از کاربران نهایی از طریق سایت Arc GISمورد استفاده قرار می­گیرد، مانند کاربرد الگوها، که می­تواند برای شما با ارزش باشد، وقتی که به برنامه­ریزی اندازه و حوزه از کاربردتان می­پردازید و می­تواند برای شما قابل ارزش و ارزیابی باشد.
دیگران:
بسیاری از افراد دیگر ممکن است به صورت مستقیم از تأثیر سایت Arc GISاستفاده کنند. این شامل مدیران IT می­باشد که ساخت سایت را هماهنگ می­کنند، مدیران GIS که ملزومات سایت را قرار می­دهند، و تکنیسن­های GIS داده­ها را خلق می­کنند. اگرچه اینها خاص هستند، ممکن نیست از سایت به صورت روزمره استفاده شود، آنها ممکن است به آموزش در جهت استفاده از بعضی سایت­های Arc GIS، اصلی نیاز داتشه باشند که منجر به کمک به سیستم می­شود.
ترجمه شده از سایت: http://resources.arcgis.com/en/help/main/10.1/index.html#/What_is_ArcGIS_for_Server/01540000037p000000/
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
پاسخ
کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان